rotate-mobile

Tamberi Tortu

Da articolo: Gli ori olimpici Tamberi e Tortu a Trieste: “Grande emozione” (VIDEO)

27D702D0-EDB9-4897-AA84-B6C9E583EE82
27D702D0-EDB9-4897-AA84-B6C9E583EE82 Foto da: Tamberi Tortu
F09F50C1-E6AE-45EC-A8FA-BB9F1067C328
F09F50C1-E6AE-45EC-A8FA-BB9F1067C328 Foto da: Tamberi Tortu
66BE19B9-2E5A-4D05-82F4-9AC4D17092F5
66BE19B9-2E5A-4D05-82F4-9AC4D17092F5 Foto da: Tamberi Tortu
2B53D415-3301-47FF-9885-E1FE36201B54
2B53D415-3301-47FF-9885-E1FE36201B54 Foto da: Tamberi Tortu
A9089441-DD91-4277-99AD-28BCCE5277AB
A9089441-DD91-4277-99AD-28BCCE5277AB Foto da: Tamberi Tortu
E65087CE-EBB1-40B2-9663-1A122AE688F5
E65087CE-EBB1-40B2-9663-1A122AE688F5 Foto da: Tamberi Tortu
Si parla di

Potrebbe Interessarti

TriestePrima è in caricamento