bruno pizzul

  • Grande serata di sport in piazza a Tarvisio, sul palco Bruno Pizzul e Gabriella Paruzzi

  • Friuli DOC 2015, testimonial Bruno Pizzul