Ministri

  • La ministra Bonetti arriva a Trieste: "Città maestra di umanità"